Daily Archives: August 10, 2017

Տեղի է ունեցել «20-րդ դարում զենքի ուժով իշխանության եկածները» սեմինարների շարքի առաջին դասը

img_7250

Այսօր «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ գրասենյակում տեղի է ունեցել «20-րդ դարում զենքի ուժով իշխանության եկածները» խորագիրը կրող սեմինարների շարքի առաջին հանդիպումը: