Daily Archives: August 15, 2017

Տեղի է ունեցել «20-րդ դարում զենքի ուժով իշխանության եկածները» սեմինարների շարքի չորրորդ դասը

img_7554

Այսօր «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ գրասենյակում տեղի է ունեցել «20-րդ դարում զենքի ուժով իշխանության եկածները» խորագիրը կրող սեմինարների շարքի չորրորդ հանդիպումը: