Daily Archives: November 22, 2017

Կայացել է «Ուսանողների դերը պետության կայացման գործընթացում» դասընթացների շարքի երրորդ դասընթացը

img_3580

Նոյեմբերի 22-ին «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ գրասենյակում տեղի է ունեցել «Ուսանողների դերը պետության կայացման գործընթացում» դասընթացների շարքի երրորդ հանդիպումը: