Daily Archives: November 27, 2017

Մեկնարկել է Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության արժեքը» դասընթացների շարքը

img_1606

Նոյեմբերի 27-ին «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ գրասենյակում տեղի է ունեցել «Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության արժեքը» դասընթացների շարքի առաջին հանդիպումը: