Daily Archives: November 29, 2017

Կայացել է Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության արժեքը» դասընթացների շարքի 2-րդ դասընթացը

img_1734

Նոյեմբերի 29-ին «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ գրասենյակում տեղի է ունեցել «Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության արժեքը» դասընթացների շարքի երկրորդ հանդիպումը: