Daily Archives: December 2, 2017

Կայացել է Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության արժեքը» դասընթացների շարքի 3-րդ դասընթացը

dsc_0081

Դեկտեմբերի 2-ին «Best Western Congress» հյուրանոցում տեղի է ունեցել «Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության արժեքը» դասընթացների շարքի երրորդ հանդիպումը:

Մեկնարկել է «ՔԳ» ազատական ՀԿ «Քաղաքացիական կրթության» դպրոցը

dsc_0143

Այսօր՝ դեկտեմբերի 2-ին, «Best Western Congress» հյուրանոցում տեղի է ունեցել «ՔԳ» ազատական ՀԿ «Քաղաքացիական կրթության» դպրոցի բացման արարողությունը: