Daily Archives: December 4, 2017

Կայացել է Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության արժեքը» դասընթացների շարքի 4-րդ դասընթացը

the-value-of-independence-of-the-third-republic-of-armenia-lecture-4-2

Դեկտեմբերի 4-ին «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ գրասենյակում տեղի է ունեցել «Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության անկախության արժեքը» դասընթացների շարքի չորրորդ հանդիպումը: