Daily Archives: February 3, 2018

Կայացել է «Քաղաքացիական կրթության» դպրոցի վեցերորդ դասը

img_4499

Այսօր՝ փետրվարի 03-ին, «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ գրասենյակում տեղի է ունեցել Կազմակերպության «Քաղաքացիական կրթության» դպրոցի վեցերորդ դասը՝ կառավարչական հմտություններ և պատմություն առարկաներից: