Daily Archives: March 9, 2018

Դեյվիդ Ռիկարդո

maxresdefault

Դեյվիդ Ռիկարդոն (1772-1823թթ.) բրիտանացի տնտեսագետ է, ով հայտնի է աշխատավարձի և շահույթի, աշխատանքի արժեքի տեսության, համեմատական առավելության տեսության և վարձավճարների տեսության շնորհիվ: Դեյվիդ Ռիկարդոն և մի քանի այլ տնտեսագետներ միմյանցից անկախ միաժամանակ հայտնաբերեցին նվազող սահմանային արդյունքի օրենքը: