Անուշ Անդրեասյան

Ներկայումս Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Խորհրդի անդամ է:

Ընտրվել է 2018 թվականի հունվարի 20-ին տեղի ունեցած Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Գերագույն խորհրդի նիստի ժամանակ: 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ից Կազմակերպության Քաղաքական խորհրդի անդամ է:

Ծնվել է 1995 թվականին Վաղարշապատ քաղաքում: Սովորում է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ ֆակուլտետի Միջազգային արժութաֆինանսական հարաբերություններ բաժնի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում: