Արփի Աբովյան

Ներկայումս Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Խորհրդի անդամ է:

Ընտրվել է 2018 թվականի հունվարի 20-ին տեղի ունեցած Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Գերագույն խորհրդի նիստի ժամանակ: 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ից Կազմակերպության Քաղաքական խորհրդի անդամ է: 2018 թվականի հունվարի 11-ից հանդիսանում է Կազմակերպության նախագահի օգնականը:

Ծնվել է 1999 թվականին Կողբ գյուղում: Սովորում է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ ֆակուլտետի Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ բաժնի 2-րդ կուրսում: