Աթինա Պանյան

afina

Ներկայումս Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Խորհրդի անդամ է:

Ընտրվել է 2018 թվականի հունվարի 20-ին տեղի ունեցած Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Գերագույն խորհրդի նիստի ժամանակ:

Ծնվել է 1998 թվականին Երևանում: Սովորում է Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի Իրավագիտության ֆակուլտետի 2-րդ կուրսում: