Category Archives: «ԱՈւՖ» ՈւՄ Խորհուրդ

Սեդրակ Իկիլիկյան

sedrak

Ներկայումս «ԱՈւՖ» ՈւՄ Խորհրդի անդամ է:

Ծովինար Բադալյանյան

tsovinar

Ներկայումս Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Խորհրդի անդամ է:

Հովհաննես Բայանդուրյան

hovhannes

Ներկայումս «ԱՈւՖ» ՈւՄ Խորհրդի անդամ է:

Գրետա Սիմոնյան

greta

Ներկայումս Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Խորհրդի անդամ է:

Աթինա Պանյան

afina

Ներկայումս Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Խորհրդի անդամ է:

Մարիետա Հովհաննիսյան

marieta

Ներկայումս Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Խորհրդի անդամ է:

Արեգ Սարգսյան

areg

Ներկայումս Կազմակերպության Խորհրդի անդամ է: Վերընտրվել է 2017 թվականի սեպտեմբերի 18-ին տեղի ունեցած Կազմակերպության ղեկավար մարմնի ընտրությունների արդյունքում: