Գրետա Սիմոնյան

greta

Ներկայումս Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Խորհրդի անդամ է:

Ընտրվել է 2018 թվականի հունվարի 20-ին տեղի ունեցած Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Գերագույն խորհրդի նիստի ժամանակ: 2017 թվականի սեպտեմբերի 28-ից հանդիսանում է «Քաղաքացիական կրթության» դպրոցի տնօրենը: 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ից Կազմակերպության Քաղաքական խորհրդի անդամ է:

Ծնվել է 1997 թվականին Երևանում: Սովորում է Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի Իրավագիտության ֆակուլտետի 3-րդ կուրսում: