Մարիետա Հովհաննիսյան

marieta

Ներկայումս Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Խորհրդի անդամ է:

Ընտրվել է 2018 թվականի հունվարի 20-ին տեղի ունեցած Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Գերագույն խորհրդի նիստի ժամանակ: 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ից Կազմակերպության Քաղաքական խորհրդի անդամ է:

Ծնվել է 1998 թվականին Երևանում: Սովորում է Երևանի պետական համալսարանի Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի Քաղաքագիտություն բաժնի 2-րդ կուրսում: