Իրավական ակտեր

«Քաղաքացիական գիտակցություն» ԱՀԿ կանոնադրություն

«ՔԳ» ԱՀԿ կանոնադրություն

 

 

 

«Քաղաքացիական գիտակցություն» ԱՀԿ «ԱՈւՖ» ուսանողական միության կանոնադրություն

 «ՔԳ» ԱՀԿ «ԱՈւՖ» ՈւՄ կանոնադրություն