Ծովինար Բադալյանյան

tsovinar

Ներկայումս Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Խորհրդի անդամ է:

Ընտրվել է 2018 թվականի հունվարի 20-ին տեղի ունեցած Կազմակերպության «ԱՈւՖ» ՈւՄ Գերագույն խորհրդի նիստի ժամանակ:

Ծնվել է 2000 թվականին Երևանում: Սովորում է Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտություն և կառավարում ֆակուլտետի Կառավարում բաժնի 1-ին կուրսում: