«Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ հոկտեմբերի տեղեկագիր

final

Ներկայացնում ենք «Քաղաքացիական գիտակցություն» ազատական ՀԿ հոկտեմբերի տեղեկագիրը, որում կարող եք մանրամասն ծանոթանալ Կազմակերպության նշված ամսվա գործունեությանը:

Մասնավորապես, կարող եք հետևել Կազմակերպության մասնագիտական ակումբների՝ քաղաքագիտական, իրավական, պատմագիտական, տնտեսագիտական և արտաքին քաղաքականության, «Ազատ ուսանողների ֆորում» ուսանողական միության, Կազմակերպության բուհական ակումբների, ինչպես նաև «Քաղաքացիական կրթության դպրոցի» աշխատանքներին:

Տեղեկագիրը՝ հայերեն

Տեղեկագիրը՝ անգլերեն